Medlemsmøte/Årsmøte 16. april

av / Kommentarer er skrudd av for Medlemsmøte/Årsmøte 16. april / 179 visninger / 1. april 2015

Kjære alle medlemmer av BPW Follo!

Håper alle har hatt noen strålende påskedager! Vi vil gjerne få minne dere på vårt neste medlemsmøte med årsmøte 16 april kl. 18.30 i Kolben.

Innkalling, årsrapport og handllingsplan sendes til alle medlemmer pr mail, slik at alle får sett igjennom dokumentene i forkant av møtet.

På møtet den 16. april vil også den endelige medlemsavtalen fra Evolve AS ang kontorleie på Rosenholm Campus foreligge og bli presentert.  Vi som er medlemmer har fått 50 % på leie av lokaler på Rosenholm Campus – pakken innholder blandt annet – GRATIS parkering , nettleie, liten kaffebar, møtelokaler og MYE , MYE mer!

Meld deg på kveldsmøte/Årsmøte ved å klikke her

Dagsorden årsmøte:

  1. Registrering av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  4. Årsberetning og regnskap.
  5. Godkjenning av budsjett.
  6. Styrets forslag til handlingsplan 2015.
  7. Valg.

Kontingent må være innbetalt for å ha stemmerett. Dersom du ikke kan møte, kan du gi en annen fullmakt til å stemme for deg.

OBS! For å kunne være beslutningsdyktige må 1/3 av medlemmene være til stede eller representert ved fullmakt.

Etter det ordinære årsmøtet vil det bli mingling og sosialt samvær. Velkommen til nye og gamle medlemmer!

 

Meld deg på kveldsmøte/Årsmøte ved å klikke her

Med hilsen fra

Victoria Schiøtz
Leder

BPW Follo